Zdražování kotlů proběhne od 1.1.2020

Co přinese novela zákona o ochraně ovzduší pro lokální topidla na pevná paliva?

Od roku 2020 budou kotle díky emisním třídám mnohem dražší, proto neváhejte zakoupit kotle nyní za zvýhodněnou cenu!

Vážení zákazníci, naše informace vychází ze znalosti schválené novely Zákona o ochraně ovzduší a odvozuje dopady novely na oblast lokálních topidel na pevná paliva. Účinnost novely se očekává v září 2018. Jedním z upřesnění je povinnost kontrolovat stacionární spalovací zdroje na pevná paliva napojené na teplovodní otopnou soustavu o celkovém jmenovitém příkonu zdroje od 10 až 300 kW včetně, čímž je ze zákona dáno, že u lokálních topidel s teplovodním výměníkem je počítán celkový příkon zdroje, včetně jeho sálavé složky.

Senát ČR schválil novelu zákona č.201/2012 Sb., o ochraně ovzduší (dále jen zákon), kterou po delších diskuzích již v květnu schválila Poslanecká sněmovna. Po podpisu prezidentem republiky a zveřejnění ve Sbírce zákonů by tak novela měla vejít v platnost již na podzim letošního roku. Vládní návrh novely zákona má jako hlavní úkol do českého práva implementovat Směrnici Rady (EU) 2015/652 a Směrnici Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/1513, týkající se benzinu a motorové nafty (požadavky na jakost, požadavky na podávání zpráv, metody výpočtu). Při této příležitosti bylo přijato i několik pozměňovacích návrhů, které se týkají také stacionárních spalovacích zdrojů, mimo jiné též lokálních topidel na pevná paliva, tedy krbů, krbových vložek, krbových kamen. Novela zákona se tak snaží napravit některé nejasnosti a nesrovnalosti, které vyplývaly z doposud platného znění.

Jen do konce roku 2019 můžete za zvýhodněnou cenu zakoupit tyto kotle:

Prity MA 18 NEW LINE

Výkonný kotel s teplovodním výměníkem. Ukazatel teploty a tlaku v systému. Automatická regulace primárního vzduchu umožňuje plynulé ovládání horké vody v rozmezí od 50oC do 90oC, což zvyšuje efektivitu provozu a nepřerušovaný proces hoření.

Prity MA 18 NEW LINE

Prity GA26 NEW LINE

Výkonný kotel s teplovodním výměníkem. Ukazatel teploty a tlaku v systému. Automatická regulace primárního vzduchu umožňuje plynulé ovládání horké vody v rozmezí od 50oC do 90oC, což zvyšuje efektivitu provozu a nepřerušovaný proces hoření.

Prity GA26 NEW LINE_1

Prity GA33 NEW LINE

Výkonný kotel s teplovodním výměníkem. Ukazatel teploty a tlaku v systému. Automatická regulace primárního vzduchu umožňuje plynulé ovládání horké vody v rozmezí od 50oC do 90oC, což zvyšuje efektivitu provozu a nepřerušovaný proces hoření.

Prity GA33 NEW LINE